Што е Smart Home технологија?

Smart Home е дом опремен со гаџети, уреди и паметни апарати со бежична поврзаност. Кога се поврзани со Wi-Fi мрежа тие можат да комуницираат меѓусебно и со корисникот овозможувајќи предности незамисливи пред десетици години. Smart Home технологијата во суштина носи автоматизација во домот.

Што може да правите со Smart Home и кои се предностите?

Со Smart Home може да управувате со многу функции на домот:

  • Осветлување
  • Управување со електрична енергија
  • Греење
  • Видео домофон
  • Безбедност

Најчесто користени Smart Home уреди:

Home Security System:
-Smart ѕвонче
-Камера за безбедност
-Сензори за чад и CO детектор

Home Environment System:
-Smart термостат
-Smart греач на вода
-Smart систем за осветлување

User Interaction Devices:
-Smart звучник

Други уреди:
– Smart фрижидер
– Автономни роботи за чистење
– Капка по капка систем
– Паметен приклучок