Со дигитализацијата на бизнисот, решенијата за Backup на податоци стануваат неопходни за Вашето претпријатие. Ризикот од губење на податоци може да се отстрани со имплементирање на паметна Data Backup стратегија.

Има повеќе начини на кои Вашиот бизнис може да изгуби битни податоци:

  • Ransomware напаѓачите кои ги крадат Вашите податоци и бараат големи суми на пари за да ги направат повторно достапни.
  • Критичните податоци може да бидат избришани од незадоволен вработен или случајно да се избришат
  • Нешто едноставно како пад на компјутерскиот хард диск може да елиминира цел центар за податоци.

Што се Data Backup решенија?

Data Backup вклучува правење на копии на вашите податоци и зачувување на нив на втора или идеално трета локација. Backup решенијата на податоци се од суштинско значење за секој бизнис! Губењето на податоци може да доведе до сериозно нарушување на секојдневните операции и непоправлива штета на вашата репутација.

Пронајдете го соодветното Backup решение во АРЦ!