Што се POS принтери?

POS принтерите се основна единица на POS (Point of Sale) систем во продажните места.  Карактеристично за POS принтерите се дека се брзи и прецизни во печатење на мал текст, доаѓаат во комапктен профил и се лесно преносливи. На бизнисите често им е потребна оваа технологија за да ги обработат плаќањата, како и да обезбедат јасна комуникација со клиентите по купувањето. Други сектори во кои се корисни POS принтери се:

  • Queue Management System во супермаркети, болници, банки, трговски центри и слично.
  • ливчиња со задачи (во ресторани, кафичи, барови)
  • печатење на купони и билети на фестивали и слично.

АРЦ нуди голема палета на POS принтери прилагодени специфично за Вашиот бизнис: