Без разлика дали издавате нов производ или услуга или едноставно се обидувате да го пренесете вашиот бренд во светот, рекламните кампањи се клучни за да допрете до повеќе од вистинските луѓе. АРЦ ви нуди уникатна технологија со која можете да го покажете својот бренд во посебно светло.

Што се LED светлосни панели?

LED светлосни панели се дисплеи што користат специјална LED технологија која нуди предности како:

  • Потенки дисплеи
  • Повисок контраст на боја и почиста слика
  • Зголемена енергетска ефикасност
  • Подолг животен рок и можност за 24/7 часовна функција.

Нивната висока осветленост им овозможува да се користат на отворено како знаци на продавници и билборди. Исто така често се користат во ознаките за јавен превоз, како и знаци со променливи пораки на автопатите.
LED дисплеите можат да понудат повисоки соодноси на контраст од проекторот и затоа се алтернатива на традиционалните екрани за проекција и може да се користат за големи, непрекинати видео ѕидови.