Што нудиме?

Со обемното искуство на АРЦ ги разбираме IT потребите на македонските претпријатија. Нудиме комплетни инфраструктурни решенија кои одговараат на Вашите потреби, без разлика која е нивната големина и комплексност. Со цел задоволување на сите барања и потреби на Вашиот бизнис, нашите решенија опфаќаат:

 • Дизајнирање, планирање и изведување на Датацентри.
 • Изведување на пасивна мрежа и имплементација на мрежна опрема.
 • Инсталација и имплементација на серверска опрема.
 • Имплеметација и конфигурација на системи за сладирање на податоци и нивна заштита ( Backup and Archive)
 • Изведување на системи за непрекинато напојување.
 • Инсталација на Интерактивни табли за презентации и предавања
 • Имплементација на Интернет киосци

Во АРЦ веруваме во моќта на партнерството и овој факт ни овозможува заедно со нашиот партнерски екосистем да ви обезбедиме комплетно портфолио на инфраструктурни решенија:

 • Структурирани решенија за каблирање
 • Решенија за оптички влакна
 • Решенија за ладење за ИТ инфраструктури
 • UPS-решенија
 • Детекција на пожар и потиснување на пожар
 • Решенија за видео надзор
 • Racks и кабинети
 • Агрегати за производство на електрична енергија за ИТ инфраструктури
 • Решенија за планирање на податоци и центри за податоци
 • Решенија за следење на животната средина и сензори