Прикажете содржини како дигитални слики, видео, стриминг медиуми и информации со Digital Signage технологија. АРЦ нуди можност јавни простори како транспортни системи, музеи, стадиони, продавници за малопродажба, хотели, ресторани и корпоративни згради итн да станат перфектното место за Вашите рекламни потреби.

Што нудиме?

АРЦ нуди целосна интеграција и одржување на вашата Digital Signage потреба. Нудиме поддршка во наредните аспекти:

  • Хардвер (физичките компоненти, дисплеи, мрежни компоненти, монтирања).
  • Софтвер за управување со содржината
  • Поврзување – поврзување на дигиталните дисплеи со Content Management System, преку кабел или мрежни технологии.
  • Инсталација – целиот процес на инсталација, од истражувања на локацијата до финална инсталација