Физичката инфраструктура на Data центарот претставува основа на секое доверливо работење. АРЦ е сведок на погрешен пристап (од планирање, преку физичка реализација на проектот), кој после имплементацијата на опремата, покажуваат недостатоци и негативно влијаат на доверливоста во работата.
ARC во склоп на своето портфолио на решенија за Datacenter инфраструтура е во можност да понуди:

  • Сервери и складирање на податоци
  • Виртуелизација
  • Backup и DR (Disaster Recovery) решенија
  • Data центар дизајн