Microsoft 365 Решенија

Microsoft 365 Business Basic

Вклучени апликации и сервиси
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Teams
 • Outlook
 • Exchange
 • Onedrive
 • Sharepoint
Вклучени услуги
 • Microsoft Teams meeting до 300 членови
 • Web и Mobile верзии на Office
 • 1TB Cloud Storage
 • Business-class е-пошта
 • Standard Security

Microsoft 365 Apps for business

Вклучени апликации и сервиси
 • Word
 • Excel
 • Powerpoint
 • Outlook
 • Access (PC only)
 • Publisher (PC only)
Вклучени услуги
 • Десктоп верзии на Office со премиум карактеристики
 • 1TB Cloud Storage
 • Standard Security

Microsoft 365 Business Standard

Вклучени апликации и сервиси
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Teams
 • Outlook
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Exchange
 • Access (PC only)
 • Publisher (PC only)
Сѐ од Business Basic, плус:
 • Десктоп верзии од Office со премиум карактеристики
 • Хостирање вебинари
 • Attendee registration и reporting алатки
 • Менаџирање customer appointments

Microsoft 365 Business Premium

Вклучени апликации и сервиси
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Teams
 • Outlook
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Exchange
 • Intune
 • Azure Information Protection
 • Access (PC only)
 • Publisher (PC only)
Сѐ од Business Standard, плус:
 • Advanced безбедност
 • Access и data control
 • Cyberthreat protection

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.