Мрежна инфраструктура

МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА

Мрежната инфраструктура и компоненти ја претставуваат основата на комуникацискиот систем поврзувајќу го корисникот со апликациите, Интернет, надворешните соработници, клиентите. Гласовната комуникација денес се остварува преку истите врска, затоа квалитетот на мрежните врски добива на значење.

ARC нуди широк спектар на решенија во склад со потребите на нашите клиенти и нивните планирани ИТ инвестиции.

Имаме децениско искуство во дизајнирање, имплементација и одржување на мрежни системи и компоненти.

ARC има имплементирани мрежи во голем број компании каде мрежната инфраструтура е критичен елемент во работењето. Партнерството со светските лидери во оваа област ни овозможува на клиентите да им ги понудиме најдобрите решенија, доверлива опрема и посакуваните перформанси.

Проектирање на мрежната инфраструктура вклучува:

 • Анализа на постоечката состојба на компјутерската мрежа
 • Креирање на шема на постоечката мрежа
 • Спецификација на потребната мрежна опрема и услуги
 • Оптимална цена и време на испорака
 • Проект менаџмент
 • Инсталација и тестирање
 • Проект на реализираната состојба на мрежната структура
 • Обука за одржување на мрежата

ARC е доверлив партнер за LAN и WAN инфраструктура, безбедност на мрежи (Network Security), IP телефонија и безжични решенија.

Проектирање на мрежната инфраструктура вклучува:

 • Анализа на постоечката состојба на компјутерската мрежа
 • Креирање на шема на постоечката мрежа
 • Спецификација на потребната мрежна опрема и услуги
 • Оптимална цена и време на испорака
 • Проект менаџмент
 • Инсталација и тестирање
 • Проект на реализираната состојба на мрежната структура
 • Обука за одржување на мрежата

ARC е доверлив партнер за LAN и WAN инфраструктура, безбедност на мрежи (Network Security), IP телефонија и безжични решенија.

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.