Инфраструктури

ARC комплетно ги разбира потребите за ИТ инфраструктура на секој бизнис. Затоа ARC нуди комплетни инфраструктурни решенија кои одговараат на Вашите потреби, без разлика која е нивната големина и комплексност. Со цел задоволување на сите барања и потреби на Вашиот бизнис, нашите решенија опфаќаат

 • Дизајнирање, планирање и изведување на Датацентри.
 • Изведување на пасивна мрежа и имплементација на мрежна опрема.
 • Инсталација и имплементација на серверска опрема.
 • Имплеметација и конфигурација на системи за сладирање на податоци и нивна заштита ( Backup and Archive)
 • Изведување на системи за непрекинато напојување.
 • Инсталација на Интерактивни табли за презентации и предавања
 • Имплементација на Интернет киосци

Во ARC веруваме во моќта на партнерството и овој факт ни овозможува заедно со нашиот партнерски екосистем да ви обезбедиме комплетно портфолио на инфраструктурни решенија:

Структурирани решенија за каблирање

Решенија за оптички влакна

Решенија за ладење за ИТ инфраструктури

UPS-решенија

Детекција на пожар и потиснување на пожар

Решенија за видео надзор

Racks и кабинети

Агрегати за производство на електрична енергија за ИТ инфраструктури

Решенија за планирање на податоци и центри за податоци

Решенија за следење на животната средина и сензори

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.