Дата центри

ДАТА ЦЕНТАР ИНФРАСТРУКТУРА

Физичката инфраструктура на Data центарот претставува основа на секое доверливо работење. Сведоци сме на погрешен пристап (од планирање, преку физичка реализација на проектот), кој после имплементацијата на опремата, покажуваат недостатоци и негативно влијаат на доверливоста во работата.
ARC во склоп на своето портфолио на решенија за Datacenter инфраструтура е во можност да понуди:

 • Сервери и складирање на податоци
 • Виртуелизација
 • Backup и DR (Disaster Recovery) решенија
 • Data центар дизајн

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.