За SwivelSecure

Заштита на идентитетот со Intelligent Authentication

Со повеќе од 20 патенти во Велика Британија, Европа и САД, решението за multi-factor authentication на Swivel Secure им обезбедува на организациите решение за заштита на нивните апликации и податоци од неовластен пристап. Патентираната технологија PINsafe® обезбедува неспоредлива безбедност за организациите и бидејќи рамката за безбедносна низа е прикажана во широк опсег на фактори за автентикација, затоа може да се постигне максимално прифаќање низ целата организација.

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.