За Micro Focus

Micro Focus е еден од најголемите светски провајдери на софтвер за претпријатија, кој доставува технологија од клучно значење на повеќе од 40.000 клиенти ширум светот. Со широко портфолио поткрепено со длабок попис на напредна аналитика, им помагаме на клиентите да го водат и трансформираат својот бизнис. Ова им овозможува да се прилагодат на пазарните услови кои се развиваат и ефективно да се натпреваруваат во дигиталната економија на долг рок. Micro Focus го прави ова со доставување решенија кои го премостуваат јазот помеѓу постоечките и новите технологии за заштита на ИТ инвестициите.

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.