Индустриски таблети

Индустриските таблети се уреди специјално дизајнирани да работат во несекојдневни услови и средини како вибрации, екстремни температури, влажни или прашни средини. Тие обезбедуват трајност и стабилност на работа, одржливи и во најтешките средини.  Индустриските таблети се идеална платформа за снимање, обработување и пренос на податоци според специфичните бизнис потреби на корисниците како на пример во дистрибуција и логистика, продажба на терен, магацинско работење, производствени погони, во војската, полицијата, како и за потребите на брзата помош.

ARC нуди различни решенија и модели на индутриски таблети во зависност од потребите на клиентите.

Во решенијата за магацинско работење и логистика се користат BDNS/GPS технологија, баркод читач, RFID и други релевантни технологии кои ги оптимизираат управувањето на магацини и обртот на стоки и материјали, за да се поддржуват соодветни залихи и да се намалат трошоците за набавка и логистика.
На пример: Со користење на RFID системи, клиентот може да ја зголеми продуктивноста на товарење на стоки во возилата за повеќе од 30%.

Финансиските решенија се применуваат во финансиското ракување и овозможуваат непрекината комуникација меѓу клиентите и банките. Решенијата можат да обезбедат лесна услуга и ефикасно да ги процесират банкарските операции со сетирање на соодветна и флексибилна конфигурација на поврзаните процедури. Вградените функции ID читач на картици и идентификација со отисок овозможуват поврзување на идентификација на соодветната платежна картица со безбедно плаќање; NFC и RFID технологиите го олеснуват процесирањето на плаќањата на место. Комбинацијата од уреди како безжични ATM, безжични POS, мобилни електронски паричник, Instant Financial Messaging System и други ќе ги подобра во голема степен дигитализацијата и нивото на услугите во полето на финансиите.

Решенијата за мобилни продукти за Спроведување на административното право вклучува таблети и систем готов за поврзување со системот на органите на редот со различни опционални модули како што се 3G, RFID(915Mhz), NFC, BDNS/GPS/DUAL, 1D/2D Barcode Scanner, Fingerprint Identification, ID Card Reader, оригинален ракопис и други. Тоа решение ефективно генерира предности како брзина, мобилност и владеење на системот на електронски операции кои ќе допринесуват службениците да вршат законска супервизија и инспекција со цел да наоѓат, запират или исправат прекршоци на регулативата на време.

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.