Дата центри

Физичката инфраструктура на Data центарот претставува основа на секое доверливо работење. АРЦ е сведок на погрешен пристап (од планирање, преку физичка реализација на проектот), кој после имплементацијата на опремата, покажуваат недостатоци и негативно влијаат на доверливоста во работата.
ARC во склоп на своето портфолио на решенија за Datacenter инфраструтура е во можност да понуди:

 • Сервери и складирање на податоци
 • Виртуелизација
 • Backup и DR (Disaster Recovery) решенија
 • Data центар дизајн

Спремни сте за соработка?

ARC нуди широка палета на услуги од полето на големопродажба и систем интеграција на компјутерска опрема и софтвер.

 • 1

  Големопродажба

  ARC нуди компјутерска и мултимедија опрема за мали и средни претпријатија.

 • 2

  Интегрирани ИТ решенија

  Имплементација и интеграција на софтвер и хардвер интегрирани според Вашите бизнис потреби.

 • 3

  Одржување на ИТ системи

  Услуги за активна поддршка, безбедносно одржување и надградби на компјутерски системи.