CORSAIR 8GB DDR4 3200MHz SODIMM Unbuffered 22-22-22-53 Black PCB 1.2V

CORSAIR 8GB DDR4 3200MHz SODIMM Unbuffered 22-22-22-53 Black PCB 1.2V